dzisiaj: 25 marca 2023
w Esensji w Google

Komentarze

Magazyn CCXXIV

Podręcznik

Kulturowskaz MadBooks Skapiec.pl

Komentarze


Komentarze do: Wszystkie Obiektów Tekstów
z działu: Wszystkie Twórczość Książki Film Komiksy Gry Varia Muzyka
« 1 2 3 4 14 »


Pawel.M., 12-02-2022 20:39:
Beatrycze
>Ha, osobiste napaści na karawany...
Tak jak jeden user napisał wyżej, Mahomet był pierwszym islamskim terrorystą, bo te napady i mordowanie kupców miały cel polityczny - osłabienie Mekki. Więc nie, terroryzm nie tylko nie jest sprzeczny z islamem, terroryzm jest ściśle związany z islamem od samego początku tej religii.
Porównanie Mahometa z Jezusem czy Buddą powinno każdemu dać do myślenia, bo Jezus czy Budda to pokojowi filozofowie, a Mahomet to zbrodniarz, wręcz ludobójca, i terrorysta.

Beatrycze, 12-02-2022 19:50:
Dziękuję za wyjaśnienia, ciekawe.
Cóż, władza korumpuje a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Ha, osobiste napaści na karawany...

Pawel.M., 12-02-2022 17:56:
Mariusz Sulkowski, „Ideologia Państwa Islamskiego”:
Koran – jak wierzą muzułmanie – objawiony był Mahometowi etapami. Pierwszy etap to okres od 610 r. do 622 r. Jest to okres mekkański, w trakcie którego Mahomet przekonywał do nowej religii metodami pokojowymi, jako kaznodzieja, bez uciekania się do przymusu fizycznego. Z tego okresu pochodzi 86 sur (rozdziałów) Koranu i dotyczą one przeważnie aspektów teologicznych (m.in. stworzenie świata, monoteizm, kwestie eschatologiczne). Okres ten kończy hijra (622 r.), a więc emigracja Mahometa oraz jego zwolenników do Jasbiru (Medyny).Od tego momentu aż do śmierci Mahometa w 632 r. jego nauczanie staje się coraz bardziej stanowcze – i w końcu agresywne wobec niemuzułmanów. Z tego okresu pochodzi 28 sur, które niemal w całości dotyczą kwestii władzy i prawa. Ewolucję (czy raczej rewolucję) charakteru nauczania Mahometa dobrze ilustruje zestawienie sur z tych dwóch okresów. Do okresu mekkańskiego należy sura 29:46:
„I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówicie: Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani”.
Zgodnie z tą narracją żydzi i chrześcijanie określeni zostają zbiorczo jako lud Księgi, który wraz z muzułmanami, ma tego samego Boga. Koresponduje to z faktem, że w trakcie pobytu w Mekce Mahomet zabiegał o to, aby zostać uznanym zarówno przez żydów, jak i chrześcijan za kolejnego – i ostatniego już – proroka (tzw. „pieczęć proroków”). Gdy jednak okazało się, że proroctwo Mahometa zostało odrzucone zarówno przez żydów, jak i chrześcijan, a jedynie niewielka grupka politeistycznych Arabów nawróciła się na islam, natomiast pozostali stali się coraz bardziej niechętni jego osobie, wówczas Mahomet uciekł do Jasbiru (Medyny).Jeszcze z okresu emigracji pochodzą wersety, które mogą być interpretowana jako wezwanie do tolerancji religijnej: „Nie ma przymusu w religii” (2:256).
Jednakże wraz z umacniającą się społeczną i polityczną pozycją Mahometa oraz dzięki rosnącym zyskom czerpanym z napaści na karawany (najbardziej autorytatywny biograf Mahometa Ibn Ishaq odnotowuje, że Prorok osobiście wziął udział w 27 rabunkach) [Ishaq 2016: 659] i kolejnym zwycięskim bitwom Mahomet zdobył znaczny autorytet, co przełożyło się na liczne konwersje na nową religię. Umocnienie się ummy – wspólnoty muzułmanów, spowodowało silne napięcia między nowo powstałą wspólnotą a wspólnotą żydów, liczącą mniej więcej połowę mieszkańców Jasbiru. W konsekwencji Mahomet wypędził dwa żydowskie plemiona, a w przypadku ostatniego, trzeciego plemienia Banu Kurzaja, rozkazał ściąć głowy wszystkim mężczyznom (w sumie ok. 800 osób), natomiast kobiety i dzieci zostali wzięci w niewolę. Jedną z ostatnich – chronologicznie rzecz ujmując – sur Koranu jest sura IX, której werset 5 stwierdza:
„A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!”.
Jest to zdecydowane wezwanie do agresji wobec bałwochwalców, czyli politeistów. Agresywny stosunek do Ludu Księgi znajduje swoje odzwierciedlenie w kolejnych wersetach niniejszej sury (29):
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga, i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”.
Tym samym Koran wzywa muzułmanów do podporządkowania sobie chrześcijan i żydów, ich upokorzenia i zmuszenia do płacenia specjalnego podatku (tzw. dżizja) przewidzianego dla dhimmi, a więc tych grup, które na mocy zawartego paktu mają prawo do ochrony. Już na tym etapie analizy Koranu można dostrzec wewnętrzne sprzeczności między okresem mekkańskim i medyńskim w kwestii stosunku muzułmanów do chrześcijan i żydów. Przed trudnością interpretacji Koranu stanęli także muzułmańscy egzegeci i teolodzy, którzy wypracowali zasadę naskh, nazywaną zasadą abrogacji. Zgodnie z nią w sytuacji konfliktu dotyczącego nakazów wynikających z różnych sur, pierwszeństwo ma sura nowsza i to w jej świetle należy rozwiązać problem. Zasada ta ma swoje zakorzenienie w samym Koranie:
„Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny?!” (2:106).
Metoda abrogacji jest uznawana przez większość sunnickich szkół prawa muzułmańskiego. W konsekwencji upokarzanie chrześcijan i żydów znalazło swoje koraniczne uzasadnienie. Jak zauważa A. Black „granice pomiędzy Ludami były granicami moralnego wszechświata”, a dżihad pomagał utrzymywać podział między muzułmanami a niewiernymi [Black 2011: 12]. Silne podziały pomiędzy arabskimi plemionami zostały przeniesiona na poziom religijny i poprzez zapisy Koranu zsakralizowane – „islam bardziej niż każda inna religia uczynił wojnę cnotą” [Black 2011: 12].

Pawel.M., 12-02-2022 17:41:
Beatrycze
>Wydaje mi się, z cytatów, które kiedyś widziałam, że są w Koranie też ładne fragmenty.
Tak właśnie sądzą ludzie, którzy nie mają pojęcia o Koranie - muzułmanie i ich pożyteczni idioci cytują te ładne kawałki, a Europejczyk łyka bez popitki. Podstawowa wiedza o Koranie: składa się jakby z dwóch części:
1. Starsza, mekkańska - sury stworzone, kiedy Mahomet żył w Mekce i był nikim, stąd pewien pacyfizm.
2. Młodsza, medyńska - ta pełna nienawiści, stworzona kiedy Mahomet realizował się jako polityczny przywódca, kiedy wycinał w pień żydowskie plemię, kiedy terroryzował Mekkę mordując kupców itd.
Kiedy zachodzi sprzeczność między surami mekkańskimi i medyńskimi, ważniejsze są medyńskie, jako ostatni głos proroka. W pewnym sensie więc te pokojowe kawałki są unieważnione.

Wojciech, 12-02-2022 17:25:
@Pi Jezus wciąż załamywał ręce dostrzegając, że wybrani przez niego apostołowie nadal nie rozumieją, o co chodzi. Nawet po zmartwychwstaniu. Dopiero zesłanie Ducha Świętego i jego działanie to zmieniło. Zaś Jego śmierć i zmartwychwstanie było dokładnie tym, po co przyszedł na świat, więc nie zgodzę się z tym "machnięciem ręką".
A co do amerykańskich Żydów, nie zapominajmy, że są to potomkowie tych, którzy odmówili uratowania Żydów europejskich uciekających z Rzeszy. Po czym głośno zaczęli się domagać przejęcia ich majątków. Amerykańscy Żydzi mają swoją specyfikę, nie są porównywalni z Żydami żyjącymi w innych krajach, innych warunkach.

Beatrycze, 12-02-2022 17:22:
Wydaje mi się, z cytatów, które kiedyś widziałam, że są w Koranie też ładne fragmenty. Po prostu była to księga stworzona przez tamtą, określoną kulturę, tyle że czas mija, świat się zmienia.
Słucham sobie teraz podcastu gościa, który jest wojującym ateistą, choć jego napastliwy stosunek i często dość obcesowe słownictwo nie odpowiadają mi na tyle, bym temu radośnie przyklaskiwała, to słuchając tegoż filmiku dotyczącego koncepcji natury Jezusa we wczesnym Chrześcijaństwie, zorientowałam się, że tak właściwie byłam heretyczką.
Taki cytat mi się przypomniał z "bardziej ogólnej beczki":
"Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec.
A jeszcze więksi głupcy usiłują tym palcem wydłubać komuś oczy"
Pi.
Jest takie powiedzenie "wyżej ch... nie podskoczysz". Islam w średniowieczu osiągnął szczyt swojego rozwoju i już wyżej nie jest w stanie podskoczyć, muzułmanie wciąż siedzą w średniowieczu i to się zapewne nigdy nie zmieni, bo nie mają jednego papieża (kalifat nie istnieje od stu lat), który mógłby narzucić większości, albo chociaż istotnej części np. odejście od dosłownego odczytywania Koranu. A nie można zapominać, że w porównaniu z Koranem Biblia jest pokojowym i nowoczesnym tekstem, nawet pomijając to, że zdecydowana większość chrześcijan odeszła od jej dosłownego odczytywania (judaizm nie jest religią misyjną i powszechną, więc odczytywanie Biblii przez żydów nie ma znaczenia).
Koran to nie tylko tekst religijny, kodeks karny i cywilny, ale nawet kodeks gospodarczy regulujący choćby działalność bankową (zakaz brania odsetek) i wyrocznia naukowa. To jest źródło zacofania świata islamskiego, co gorsza, nie ma perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy na lepsze, raczej na gorsze, bo kwestia pół wieku i znaczna część Zachodu będzie islamska.
Nie można też zapominać kim był islamski prorok, dla muzułmanów wzór do naśladowania. Był ludobójcą, terrorystą, pedofilem i właścicielem niewolników, w tym seksualnych niewolnic, do tego chyba był nieprzesadnie inteligentny. Taki jest islam, jaki był jego twórca.

Beatrycze, 11-02-2022 12:00:
@ Pi
Nie znam się niestety na historii religii. Co ciekawe, z nim się tak sinusoidalnie dzieje - koleżanka, która oprócz biologii studiowała też coś o Bliskim Wschodzie (nie wiem, czy kulturoznawstwo, czy to było na politologii), była z mężem objazdowo przez bodaj Libię i okolice. Byli goszczeni w muzułmańskim domu, którego właściciel pokazał i albumy rodzinne - na starszych zdjęciach kobiety były bardziej z europejska ubrane, ale im później, tym bardziej pozasłaniane.
Zgodzę się do kultury zachodu - laicyzacja się w znacznym stopniu dokonała, ale faktycznie nic w zamian - konsumpcjonizm i uprawianie przygodnego seksu to tylko chwilowe "znieczulacze", sensu życia raczej na tym zbudować się nie da.
O Sinead dużo nie wiem, poza tym, że miała jakieś traumy z dzieciństwa (molestowanie?). Na to się jednak zdaje się nałożyły nałogi - sądzę, że teraz ma psychikę rozwaloną. Widziałam w życiu, co np. długoletnie picie robi z pamięcią, emocjami, ogólnie osobowością - rozchwiewa je dodatkowo. Może miała jednak potrzebę wiary i to monoteistycznej, a Chrześcijaństwa nie chciała z powodu własnej przeszłości.
@Wojciech @Beatrycze @mbw - z teologią to jest tak, że komplikuje jasne przesłania. Jezus powiedział, by wszyscy się miłowali i czynili pokój, po czym na pierwszym synodzie pozabijano się, bo strony konfliktu nie mogły się porozumieć, czy Bóg jest jeden w trzech osobach, czy może Jezus jest osobnym bytem niższym (czy jakoś tak).
I nie jestem do końca przekonany, czy nie było tak, że Jezus patrzył na to wszystko z góry, po czym machnął na nas ręką i poszedł zbawiać jakiś inny świat, a my zostaliśmy z ręką w nocniku.
@hmmmm - co do islamu, to zawsze mnie zastanawiało, jak to się stało, że w pewnym momencie stał na wyższym etapie rozwoju cywilizacji, niż chrześcijaństwo, po czym chrześcijaństwo ewoluowało, a islam pozostał tam, gdzie był.
@Beatrycze - wydaje mi się, że kultura zachodu podnosi jakość życia, ale oferuje pustkę w kwestiach duchowości. Radykalny Islam, czy różne sekty tę pustkę wypełniają. A właśnie najbardziej gorliwymi radykałami są tacy świerzacy. Podobno (tylko tak słyszałem na jakiejś prelekcji) w Izraelu najgłośniej na temat wojny z Palestyną krzyczą nie ci, którzy się tam urodzili, ale Amerykańscy Żydzi, którzy po odwiedzeniu Izraela doznają iluminacji.
A co do przechodzenia kobiet na islam, to dla mnie zagadką jest Sinead O'Connor, która powinna do końca życia nienawidzić każdej instytucji wyznaniowej, a tu niespodzianka.
mbw
Ale pieprzysz człowieku brednie. Istnienie paru synagog w Iranie jest dla ciebie dowodem braku antysemityzmu... Ale to, że w Iranie powszechnie neguje się i to już na poziomie edukacji Holokaust, pominąłeś. To że Iran na poziomie ONZ, jako jedyny kraj, zgłasza zastrzeżenia wobec rezolucji dot. negacjonizmu Holokaustu, też pominąłeś. To że Iran organizuje i to z wysokimi nagrodami konkurs na karykatury ofiar Holokaustu (który neguje, takie islamskie dwójmyślenie), też pominąłeś. To że w Iranie naucza się, że Żydzi są nie ofiarami, ale sprawca,mi II wojny, tez pominąłeś. Niezły z ciebie manipulant.

Beatrycze, 02-02-2022 23:23:
Ale już w liceum to można było coś bardziej konkretnego wyłożyć.

Wojciech, 02-02-2022 21:50:
O fakt zmartwychwstania i życia wiecznego Jezus jeszcze za życia toczył spór z saduceuszami, przytaczając na potwierdzenie tego cytaty z Mojżesza i proroków.
Po śmierci swego ciała Jezus zstąpił do piekieł, nie do piekła, ale po szczegóły odsyłam do opracowań teologicznych.
Jeśli chodzi o nauczanie religii, są zdania, że powinno się wrócić do tego, co robił Jezus: dzieci błogosławił, dorosłych nauczał (a nie odwrotnie). Ale jakieś podstawy muszą być przepracowane za młodu.

Beatrycze, 02-02-2022 18:59:
Ja bym się jednak spierała. Przecież w wyznaniu wiary jest:
"Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny."
Z czego wynika, że zmartwychwstanie dotyczy ciała.
Zresztą, skoro pierwszym, który zmartwychwstał był Jezus (nawiasem mówiąc, gdzieś mi się w pamięci obija, jak ktoś mi mówił, że tylko Jezus zmartwychwstaje, czyli robi to własną siłą, wierni będą wskrzeszeni, czyli ożywieni siłą boską) - wątpię, by religia zakładała, że Jezus umarł całkiem. Chyba zresztą jest "wyzionął ducha". Czy to nie tak było, że ten duch zstąpił do Szeolu, aby zabrać stamtąd dusze dobrych Żydów (czy tylko ich?), gdy ciało umarło.
Czy dusza, (sama nie bardzo wierzę w jej istnienie), nie ma z założenia być tym, co zostaje po śmierci?
Tak po prawdzie, to na lekcjach religii nikt na poważnie mnie nie uczył doktryny, tylko rysowało się gołębie i szlaczki z winorośli na marginesach, żeby zaliczyć.
(Zwłaszcza że to właśnie w myśli greckiej — zwłaszcza u uznawanego często za zapowiedź chrześcijaństwa Platona — często mowa o faktycznej nieśmiertelności duszy).
Czy wyrywanie myśli z kontekstu? Jest to sensowna interpretacja chrześcijaństwa. Natomiast, owszem, mój poważny błąd: ze względu na tę niewygodną okoliczność, jaka wiąże się z dwuznacznością myślnikowych wtrąceń — to, innymi słowy, że mogą one wedle ogólnie przyjętej konwencji oznaczać zarówno część cytowanego zdania, jak i wtrącenie samego cytującego — sięgając po to zdanie ze swojego artykułu, potraktowałem owo wtrącenie jako własne. Za co mocno przepraszam, nie odwołując jednak myśli teologicznej.

Wojciech, 02-02-2022 14:05:
@mbw: Pełny cytat brzmi: "Nieśmiertelność duszy trzeba — według rzeczników przedstawionej wyżej koncepcji — odrzucić jako ideę do głębi sprzeczną z tym, co biblijne." (s.88 wyd.1986) Generalnie nie zalecam wyrywania zdań z kontekstu, w którym (w tym przypadku) mowa jest o myśli greckiej i jej wpływie na myśl chrześcijańską.
1. Nie całkiem: 1.1. Jeśli religia ma cele pozareligijne, które współbrzmią z dobrem rozumianym przez tę religię; na przykład: państwo w formie X jest dobre, a więc jest Dobrem, a więc jest zgodne z wolą Bożą, a więc należy politycznie budować takie państwo. 1.2. „Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni”. Można w złym celu przypadkiem doprowadzić ludzi do prawdy. Albo pragnąc dobra, przypadkiem ich od niej oddalić. Czym innym wola, czym innym skutek.
2. Joseph Ratzinger vel B16, vel Palpatine: „słowo »zmartwychwstanie« […] zakłada jednak uprzednią śmierć całego człowieka. Nieśmiertelność duszy trzeba odrzucić jako ideę do głębi sprzeczną z tym, co biblijne”. („Śmierć i życie wieczne”, Warszawa 2005, s. 75).
3. Myślę, że tak właśnie było. Ale na ile to, na ile inne czynniki? — nie mam pojęcia.

Beatrycze, 01-02-2022 23:25:
Nie, no jeśli ktoś wymyśla religię dla swoich celów, to z założenia jest ona niesłuszna, bo jest rozmyślną manipulacją. Słuszna religia z założenia powinna być prawdą objawioną.
Swoją droga, Zoroastryzm był, moim zdaniem, bardziej sensowny. Ale widać wygrała chęć wiary w to, że dobry bóg jest silniejszy i jest z nami.
Ej, ale bez robienia wody z mózgu, czyż założeniem Chrześcijaństwa nie jest, że dusza jest nieśmiertelna? W moim wyobrażeniu wyniesionym z dzieciństwa funkcjonuje to na zasadzie, że człowiek umiera, dusza jest rozliczana, trafia albo na wieczne tortury, albo na lżejsze tortury z nadzieją na trafienie w lepsze miejsce, albo do nieba (niebo nawiasem pisząc, przerażało mnie także, wizja niekończącego się apelu na wielkim placu Nowego Jeruzalem, w tej białej szacie z palmą w dłoni, brrrrr), a po końcu świata dostaje ciało.
Też prawda, że poniekąd samiśmy sobie to na głowę ściągnęli - dawniej, burząc i "cofając" ten bardziej światły islam i chyba teraz też - w każdym razie spotkałam się z opinią, że to mieszanie się mocarstw w sprawy na Bliskim Wschodzie zaowocowały radykalizacją. Niestety, nie znam historii najnowszej w stopniu wystarczającym, by to rozsądzić.
Abstrahując od islamu, który nie jest tu istotą rzeczy: właściwie każda religia powstaje na bazie innych wierzeń i lokalności, i każda tworzona jest również albo tylko dla celów niereligijnych. Dotyczy to greckiego politeizmu, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu etc. I nie wynika z tego ani słuszność, ani niesłuszność, ani dążenie do prawdy, ani się od niej oddalanie. Człowiek przy tym z natury jest religijny; praktycznie nie znam nikogo, kto by nie był, może z kilkoma wyjątkami, choć znam bardzo wielu, którzy szczerze temu zaprzeczają. I doskonale rozumiem ludzi, którzy są tak zniesmaczeni tą im kulturowo najbliższą, że szukają czegoś przeciwnego, albo wmawiając sobie, iż to coś nie ma wad, albo mając zbyt małą wiedzę. (Zresztą mało kto zna doktryny religii, które wyznaje; na przykład znakomita większość chrześcijan wierzy w nieśmiertelność duszy. A doktryny są ważniejsze w religii niż to, co robią inni wierzący. Większości znanych mi zasad islamu nie akceptuję. Ale często różnią się one od tych, o których z reguły się mówi).
Swoją drogą — twierdzenie, że „islam, jako religia młodsza, w tej fazie nadal jest”, również wymaga pewnego doprecyzowania. Bo rozwój islamu toczy się inaczej niż chrześcijaństwa; jestem skłonny zaryzykować tezą, że gdyby nie zislamizowana kultura arabska, to cywilizacja europejska, a w dużej mierze nauka, byłaby teraz na sporo niższym poziomie. W tak zwanych wiekach ciemnych (nie: całym średniowieczu, ale pierwszej jego połowie — to zupełnie inne epoki) arabscy myśliciele byli na dużo wyższym poziomie niż spoganizowani Europejczycy; przede wszystkim byli piśmienni i zachowali łączność kulturową ze starożytnością, chociaż religia była nowa. To oni przynieśli — za Arystotelesem — empiryzm czy sporo logiki i biologii, mieli wyżej rozwiniętą matematykę itp.

Beatrycze, 01-02-2022 13:51:
Uwaga odnośnie konwersji - doprecyzowanie - jednym jest wychować się w danej kulturze, co sprawia, że chłoniemy jej wartości i ogląd świata w czasie, gdy jesteśmy na to najbardziej podatni i niezdolni do krytycznego myślenia. Takie rzeczy zostają bardzo głęboko, często nieuświadamiane, a czasem nawet uświadomione nie pozwalają się od siebie uwolnić.
Ale jako dorosły człowiek, wybrać sobie religię stworzoną rozmyślnie na bazie wierzeń lokalnych i okolicznych ludów dla celów politycznych?

« 1 2 3 4 14 »

Polecamy

Cyborg, czyli mózg w maszynie

Stare wspaniałe światy:

Cyborg, czyli mózg w maszynie
— Andreas „Zoltar” Boegner

Narodziny superbohatera
— Andreas „Zoltar” Boegner

Pierwsza historia przyszłości
— Andreas „Zoltar” Boegner

Copyright © 2000-2023 – Esensja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji magazynu „Esensja”.