Dołącz do nas na Facebooku

x

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej.

Zapomniałem hasła
Nie mam jeszcze konta
Połącz z Facebookiem Połącz z Google+ Połącz z Twitter
Esensja
dzisiaj: 5 grudnia 2021
w Esensji w Esensjopedii

Komiksy

Magazyn CCXI

Podręcznik

Kulturowskaz MadBooks Serialomaniak.pl Skapiec.pl

Nowości

komiksowe

więcej »

Zapowiedzi

komiksowe

więcej »

Mała forma komiksowa – Józef Piłsudski

Dom Literatury w Łodzi ogłasza konkurs na małą formę komiksową z okazji roku Józefa Piłsudskiego. Projekt realizowany jest w ramach Piłsudski – festiwal. Na 150-lecie urodzin Marszałka z dotacji Muzeum Historii Polski – Patriotyzmu Jutra.

Mała forma komiksowa – Józef Piłsudski

Dom Literatury w Łodzi ogłasza konkurs na małą formę komiksową z okazji roku Józefa Piłsudskiego. Projekt realizowany jest w ramach Piłsudski – festiwal. Na 150-lecie urodzin Marszałka z dotacji Muzeum Historii Polski – Patriotyzmu Jutra.
Regulamin konkursu na krótką formę komiksową „Józef Piłsudski”:
§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi.
2. Projekt jest realizowany z dotacji Muzeum Historii Polski, w ramach programu Patriotyzm Jutra 2017.
§ 2
1. Konkurs jest otwarty i ma zasięg międzynarodowy.
2. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.
3. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.
4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z tematem: „Józef Piłsudski”.
5. Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:
  • postaci i biografii Józefa Piłsudskiego;
  • bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego działalności;
  • jego spuścizny.
§ 3
1. Uczestnik konkursu może przysłać nieograniczoną liczbę prac komiksowych, każdorazowo stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.
2. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska i funkcje (rysownik, scenarzysta itp.), dokładny adres, adres e-mail i numer telefonu. Plansze powinny być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.
3. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI).
4. Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie dom-literatury.pl.
5. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu. Zwrot odbywa się na koszt uczestnika konkursu.
6. Prace należy przesłać na adres:
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem „Komiks Piłsudski”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 10 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
7. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
8. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawach konkursowych podczas XI Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. Zostaną też pokazane w galeriach internetowych – na stronie Domu Literatury w Łodzi dom-literatury.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook – na profilu festiwalu i Domu Literatury w Łodzi.
9. Wybrane prace zostaną wydane w pokonkursowej publikacji.
10. Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pokonkursową publikację bezpłatnie.
§ 4
1. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Jury wybierze ze swojego grona przewodniczącego.
3. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem i celami konkursu, poprawność merytoryczną, atrakcyjność scenariuszowa i graficzna.
4. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna nagrody i wyróżnienia. W przypadku nierozstrzygnięcia kwestii przyznania nagród głos decydujący będzie miał przewodniczący jury.
5. Pula nagród wynosi 3500 złotych.
6. Nagrody zostaną wręczone na przełomie listopada i grudnia 2017 roku podczas XI Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.
7. O wynikach obrad jury laureaci zostaną poinformowani przed festiwalem i zaproszeni do odebrania nagród osobiście.
§ 5
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu konkursowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji projektu, komiksu i konkursu. Prawo to organizator zastrzega sobie na okres pięciu lat od rozstrzygnięcia konkursu, w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach, na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
4. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).
5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
koniec
17 września 2017

Komentarze

Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
Działanie:
Wynik:

Dodaj komentarz FB

Najnowsze

Wybierz najlepsze komiksy 2020 roku!

27 I 2021

Wybierz komiksy roku 2020 spośród 40 nominowanych przez redakcję „Esensji”.

więcej »

Wybierz najlepsze komiksy 2019 roku!

10 I 2020

Wybierz komiksy roku 2019 spośród 50 nominowanych przez redakcję „Esensji”.

więcej »

Wybierz najlepsze komiksy 2018 roku!

7 I 2019

Wybierz komiksy roku 2018 spośród 42 nominowanych przez nas pozycji.

więcej »

Polecamy

Łatwe trudnego początki

Polscy podróżnicy:

Łatwe trudnego początki
— Marcin Osuch

Kumpel Mickiewicza
— Marcin Osuch

Prototyp Zagłoby
— Marcin Osuch

Wspomnienia jak żyła złota
— Marcin Osuch

Być jak Kmicic
— Marcin Osuch

Copyright © 2000- – Esensja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji magazynu „Esensja”.